• Home
  • News
  • สมาคมฟุตบอล-ไทยลีกเตรียมประสานรัฐหาแนวทางแข้งต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

สมาคมฟุตบอล-ไทยลีกเตรียมประสานรัฐหาแนวทางแข้งต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

By on June 15, 2020 0 783 Views

DST. News : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด เตรียมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนักกีฬาต่างชาติ ที่จะเข้ามาขึ้นทะเบียน และฝึกซ้อมกับสโมสรไทยลีก 1-3 โดยจะมีการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และขึ้นอยู่กับการพิจารณาของภาครัฐเป็นสำคัญ

จากการที่รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลาย สำหรับการฝึกซ้อมในประเภทกีฬา อันได้แก่ ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และบริษัท ไทยลีก จำกัด จึงต้องการให้ความช่วยเหลือแก่สโมสรสมาชิก ซึ่งลงแข่งขันในฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1-3 ที่มีความประสงค์จะให้นักกีฬาชาวต่างชาติ กลับมาฝึกซ้อม รวมถึงขึ้นทะเบียนกับสโมสร  โดยทางสมาคมฯ และไทยลีก จะดำเนินการขออนุญาตเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศ และต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นสำคัญ

โดยสมาคมฯ และไทยลีกจะประสานงานผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสโมสรสมาชิกจะต้องดำเนินการส่งเอกสารมายังบริษัท ไทยลีก จำกัด อันประกอบไปด้วย

1. หนังสือรับรองการเป็นนักกีฬาฟุตบอลในสังกัด

2. สัญญานักกีฬา

3. สำเนาหนังสือเดินทางของนักกีฬา

4. ใบอนุญาตทำงาน (work permit) (ถ้ามี)

 โดยสโมสร สามารถส่งเอกสารกลับมาภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อทางบริษัท ไทยลีก จำกัด จะได้ดำเนินการประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป    

             

ติดตามช่องทางข่าวสาร-เสนอแนะ ติชม และร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับเราได้ที่…​

Fb : www.facebook.com/dailysoccerthailand

Twitter : dailysoccer2017 

IG : dailysoccerthailand

Line : @dailysoccerth

Website : http://dailysoccer.in.th

  News
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *